Na mijn afstuderen als tandarts in 1973, ging ik werken als onderzoeker bij de Werkgroep Tand- en Mondziekten van TNO (Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek).  In mijn vrije tijd begon ik met klei te werken, o.l.v. Greta van der Put. Dit was aanvankelijk in Utrecht, later in Zeist/Bilthoven. Enkele werkstukken die in die tijd ontstonden zijn hieronder weergegeven.

Ik was bang mijn werkstuk te verknoeien met het glazuur, vandaar dat de meeste werkstukken niet geglazuurd zijn.

Enkele stukjes die wel geglazuurd zijn:

In 1977 werd ik op de fiets aangereden en brak mijn linker knieschijf. In het ziekenhuis was ik de eerste die vroeg om een broodje klei met enkele instrumenten. Toen heb ik mij eigen rechter hand geboetseerd, de handpalm uitgehold.

Een van mijn laatste werken uit die periode is deze schulpenpot.